Trädgård & snöskottning

HUS-avdrag

Ger möjlighet till skattereduktion

Trädgårdsarbete av löpande karaktär som utförs i avsikt att hålla tomt eller trädgård i acceptabelt skick, och som inte kräver specialistkunskaper

 • Gräsklippning, ogräsrensning, och krattning
 • Klippning av rosor och buskar samt häckklippning
 • Snöskottning av gårdsplan, tak, altan och uppfart
 • Snöröjning med traktor
 • Sandning och saltning

Ger inte rätt till skattereduktion

 • Utgifter för material & utrustning
 • Planteringsarbeten, trädbeskärning, trädfällning eller anläggningsarbeten
 • Transport av avfall eller tömning av avloppsbrunn
 • Flytt av möbler vid flyttstädning
 • Tjänster som genom kommunens, landstingets eller statens försorg erbjuds till subventionerade priser eller självkostnadspris
 • Tjänster där försäkringsersättning lämnas

Mer informationHemQ.se tar inget ansvar om informationen ovan visar sig vara felaktig eller missledande

HUS-avdrag

 1. 2007-12-14 Barnpassning
 2. 2007-12-14 Städning
 3. 2007-12-14 Skatteavdrag för matlagning
 4. 2007-12-14 Trädgård & snöskottning
 5. 2007-12-14 Omsorg & tillsyn
HemQ
© 2009 HemQ. Webbplatsen drivs av About Time. Producerad av Mainloop och The Agents.