Omsorg & tillsyn

HUS-avdrag

Ger möjlighet till skattereduktion

Hjälparbete av personlig art i eller i nära anslutning till bostaden och som inte kräver specialistutbildning.

 • På- och avklädning, matning samt personliga bestyr
 • Betala räkningar, inhandling av mat och högläsning
 • Ledsagning av dagliga promenader
 • Ledsagning vid enklare ärenden, tex bank, affär och vårdcentral

Observera att skattereduktion även medges för den som betalat för övriga tjänster som ger skattereduktion, tex städning, om det gäller förälderns hushåll och föräldern är bosatt i Sverige.

Ger inte rätt till skattereduktion

 • Utgifter för material, utrustning och resor.
 • Massage, fotvård, frisör, skönhetsbehandlingar
 • Hälso- och sjukvård, tex sjuksköterska, personlig tränare etc
 • Arbete med teknisk utrustning, tex IT-support, TV-installationer, reparation av hushållsmaskiner
 • Passning av husdjur
 • Tjänster som genom kommunens, landstingets eller statens försorg erbjuds till subventionerade priser eller självkostnadspris, tex äldreomsorg
 • Tjänster där försäkringsersättning lämnas

 Observera att bidrag eller stöd som inte avser att täcka utgift för omsorgstjänst tex bostadsbidrag eller studiebidrag inte begränsar möjligheten till skatteavdrag.

Mer information

HemQ.se tar inget ansvar om informationen ovan visar sig vara felaktig eller missledande

HUS-avdrag

 1. 2007-12-14 Barnpassning
 2. 2007-12-14 Städning
 3. 2007-12-14 Skatteavdrag för matlagning
 4. 2007-12-14 Trädgård & snöskottning
 5. 2007-12-14 Omsorg & tillsyn
HemQ
© 2009 HemQ. Webbplatsen drivs av About Time. Producerad av Mainloop och The Agents.