Regler för HemQ - leverantör

HUS-avdrag

1. Synbarhet och kostnad

Det är gratis för leverantören att registrera sina uppgifter och synas på HemQ.se. Efter att leverantören blivit godkänd är denne sökbar av alla besökare till HemQ.

Det är möjligt för leverantören att beställa annonspaket för ökad synlighet.

2. Presentkort

Som leverantör på HemQ.se godkänner ni att vara mottagare av HemQs presentkort som betalningsmedel från kunden. Vid mottagandet utgår en avgift på 15% på värdet av presentkortet inklusive rutavdrag.
Exempel; Ett värdebevis på 500 kr är värt 1000 kr med rutavdrag, då är HemQs avgift 150 kr. 

4a. Leveranskvalitet och informationens riktighet

Leverantören är ansvarig för att följa HemQ kvalitetskrav enligt registreringsformulären och att angiven information är riktig. Leverantören är fullt ansvarig för utförandet av sina erbjudna tjänster. Leverantören är skyldig att ersätta skada som förorsakas HemQ genom att annonsören inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst.

4b. Svara kund inom 12 timmar

Efter att kunden har kontaktat leverantören via e-post, SMS eller lämnat meddelande på telefonsvararen, ska leverantören ge ett svar inom 12 timmar arbetstid måndag-fredag, oberoende om leverantören vill anta ett uppdrag eller ej. Om leverantören inte uppfyller denna svarstid kommer leverantören att hamna sist i söklistan med markeringen "fullbokad".

5. Otillåten information

Information & meddelanden som innehåller olagligheter eller på annat sätt kan verka stötande är ej tillåtna. Inte heller är det tillåtet att länka till andra internetsidor med sådant innehåll.

6. Svensk lag gäller

Du måste följa svensk lag när du använder HemQ. Det innebär t.ex. att spridande av copyrightskyddat material inte är tillåtet, att andra aktiviteter som hets mot folkgrupp, trakasserier och mobbning kan komma att leda till polisanmälan från HemQ AB.

7. Överträdelse

Överträdelse mot våra villkor kan leda till avstängning från HemQ och skadeståndskrav. HemQ AB förbehåller sig rätten att avgöra när en medlem bryter mot reglerna.

8. Kunden är missnöjd

Om kunden är missnöjd med utförandet av tjänsten har kunden rätt att bryta ingånget avtal med leverantören och välja en annan leverantör på HemQ utan extra kostnad för kunden. Dittills utförda tjänster ska dock i normalfall betalas.

9. Ytterligare marknadsföring

HemQ AB har rätt att publicera annonsen eller delar av annonsen även utanför HemQ i produkter som vid var tid tillhandahålls av HemQ AB eller av dess samarbetspartners för att ytterligare öka marknadsföringen av annonsen.

10. Ändringar av villkor

HemQ AB kan komma att ändra satta priser liksom att i framtiden ta betalt för tjänster som idag är kostnadsfria. Information om detta kommer att skickas ut i till våra annonsörer och informationen kommer att finnas tillgänglig på HemQ. En annonsör som idag nyttjar en tjänst som är gratis kommer givetvis inte få betala för en framtida betaltjänst utan sitt samtycke.

11. Dataintrång

Alla försök till dataintrång kommer att polisanmälas. Det är tex inte tillåtet att ladda upp bilder som innehåller kod som kan orsaka skada på webbplatsen eller för annan besökare.

12. Uppsägning av detta avtal

Uppsägning av detta avtal ska ske i samförstånd med HemQ och göras med minst 6 månaders varsel.

   

   
Reglerna uppdateras löpande och kan därför förändras med tiden.

HUS-avdrag

HemQ
© 2009 HemQ. Webbplatsen drivs av About Time. Producerad av Mainloop och The Agents.