ROT-avdrag hantverkare

HUS-avdrag

De flesta tjänster som erbjuds på HemQ ger skattereduktion.
(Skattereduktion/skatteavdrag för hushållstjänster / hushållsnära tjänster )

Skatteavdrag via HemQ - smidigt & enkelt

En stor fördel med HemQ är att hushåll respektive arbetsgivare och tjänsteleverantör slipper administrationen runt skattereduktionen.

HemQ hanterar kvitton, uträkningar och sammanställningar som Skatteverket kräver oavsett om hushållet köper tjänster privat eller har löneförmån/löneavdrag. 

Användare av HemQ har hela tiden uppdaterad information
om sina köp och skattereduktion på sin sida.

 


ROT-avdrag - generella regler

ROT-avdrag ingår numer i samma system som hushållstjänster. Gemensam benämning är HUS-arbete eller HUS-avdrag. Detta innebär att potten om 50 tkr per person är gemensam för ROT-avdrag och hushållsarbete.

 • Arbetet ska vara utfört i, eller i anslutning till, bostaden. 
 • Leverantören ska ha F-skattsedel (gäller möjlighet till Fakturamodellen). 
 • Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden inklusive moms, max 50 000 kr/år & person
 • Materialkostnader och restid är ej avdragsgilla
 • Gäller även den som betalat för tjänster till förälderns hushåll i Sverige

Köparen ska vara obegränsatt skattskyldig under beskattningsåret och minst 18 år under beskattningsårets utgång.

Observera att för hushållstjänster räcker det att bo i fastigheten, man behöver alltså inte vara ägare till bostaden.


Tjänster som ger ROT-avdrag:

Rot-avdraget avser reparation, om- eller tillbyggnad av småhus eller bostadsrätt (om- och tillbyggnad gäller dock ej nyproducerade hus som är mindre än 5 år gamla). Har man en sommarstuga klassad som småhus går det bra att göra avdrag även för denna. Du behöver äga en del av objektet för att du ska få Rot-avdraget, därför är hyresrätter undantagna.

Arbetena skall vara sådana som typiskt sett utförs i eller i nära anslutning till bostaden. T.ex. ingår då inte arbete för att tillverka måttbeställda varor som t.ex. köksluckor eller arkitektarbeten.

Mer information om ROT-avdragstjänster »  


Utbetalning av ROT-avdrag

Från och med den 1:a juli, 2009 kan du få en preliminär skattereduktion direkt på fakturan från tjänsteleverantören via den s.k. Fakturamodellen. Då gäller följande;

 • Tjänsteleverantören fakturerar halva arbetskostnaden till dig. Denne behöver ditt personnummer och även fasttighetsbeteckning. När du har betalat din del fakturerar leverantören andra halvan till Skatteverket.
 • Du får besked per brev av Skatteverket om reduktionen godkänns och uppgifterna kommer sedan att finnas förtryckta i din inkomstdeklaration.
 • Om Skatteverket ej godkänner din skattereduktion så fakturerar tjänsteleverantören dig resterande belopp. Blir beloppet godkänt i första läget men avslås vid senare revision kommer ni att få kvarskatt. (Tex kanske ni vid deklaration inte betalar tillräckligt med skatt för att täcka skattereduktionen.)
 • Under 2009 gäller även övergångsregler där du kan ansöka om ROT-avdrag i efterskott i samband med din deklaration.
 • Spar kvitton eftersom Skatteverket kan göra en revision.

På HemQ hanteras allt detta med automatik och du kan exakt följa hur mycket du har köpt och vad som ger skattereduktion. Vi hjälper även tjänsteleverantörerna med deras hantering gentemot Skatteverket.


Exempel för köp av hantverkstjänster med fakturamodellen

Exempel; Ett hushåll köper hantverkstjänster för 20 000kr inklusive moms,
dessutom tillkommer 3 000kr i matreialkostnader.

Fakturan kan då specificeras på tex följande sätt;

 Bygge av altan 
 20 000 kr
 Material: 
 3 000 kr
 Totalt inkl. moms:
 23 000 kr
 Prel. skattereduktion: - 10 000 kr
 Att betala:  13 000 kr

10 000 kr kommer sedan förinfyllt i deklarationen.

Observera att om Skatteverket ej godkänner din preliminära skattereduktion så fakturerar tjänsteleverantören dig resterande belopp.

Blir beloppet godkänt i första läget men vid senare revision avslås kommer ni att få kvarskatt. (Tex kanske ni vid deklaration inte betalar tillräckligt med skatt för att täcka skattereduktionen.)


Skattereduktionen förutsätter tillräcklig skattenivå

Den slutliga skatten måste överstiga skattereduktionen; observera att reduktionen endast kan räknas av mot inkomstskatt och fastighetsavgift (tex ej kyrkoavgift) och reduktionen sker enligt följande;

1. Kommunal fastighetsavgift 
2. Sjöinkomst
3. Allmän pensionsavgift
4. Jobbskatteavdrag
5. Underskott av kapital
6. Hushållsarbete/ROTavdrag

Exempel på skatteuträkning och underlag för HUS-avdraget. I nedan exempel kan denne person alltså inte utnyttja potten för skattereduktion (50 tkr) fullt ut trots inkomsskatt på 85 tkr.

Gör gärna din egen kalkyl!

 Skatteuträkning  Belopp  Underlag HUS-avdrag  Egen uträkning
 Kommunal inkomstskatt:          
 80 000
 80 000
 

 Statlig inkomsskatt på förvärvsinkomst:

0 0  
 Statlig inkomsskatt på kapitalinkomst: 5 000
5 000
 
 Fastighetsavgift: 3 000
-
 
 Allmän pensionsavgift:
20 000
-
 
 Kyrkoavgift: 1 700
-
 
 Begravningsavgift: 300
-
 
 Skattereduktion för allmän pensionsavgift:
- 20 000
- 20 000
 

 Skattereduktion för arbetsinkomster:

-15 000 - 15 000  
 Skattereduktion för underskott av kapital:
- 10 000
 - 10 000
 
 SLUTLIG SKATT:
 65 000
40 000
 

 

Räkna ut din skatt för 2009 på Skatteverkets sida »


Mer information

Läs mer om skattereduktion för hushållsarbete & ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida »

 


Informationen ovan är enbart avsedd som en förenklad och vägledande beskrivning av de skatterättsliga bestämmelserna. Vi tar däremot inte något ansvar för informationens riktighet. För komplett och aktuell information hänvisar vi istället till Skatteverket


Mer information kring ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida »

HUS-avdrag

 1. 2009-03-16 ROT-avdrag, tjänster
HemQ
© 2009 HemQ. Webbplatsen drivs av About Time. Producerad av Mainloop och The Agents.