Skatteavdrag för barnpassning

HUS-avdrag

Följande ger möjlighet till skattereduktion

 • Barn som är under 18 år.
 • Barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden.
 • Lämning och hämtning av barn till och från förskola, skola eller fritidsaktiviteter
 • Hjälp med läxor eller annat skolarbete som utförs i bostaden

Följande ger inte rätt till skattereduktion

 • Privatlärare, tränare eller annat arbete för barnets räkning som kräver specialkunskaper och som normalt inte utförs av hushållen själva.
 • Utgifter för material & utrustning.
 • Resor till & från förskola, skola och fritidsaktiviteter samt övriga resor.
 • Utgifter för barnomsorg som genom det allmännas försorg erbjuds till subventionerade priser eller till självkostnadspris.

Mer information

HEMQ.se tar inget ansvar om informationen ovan visar sig vara felaktig eller missledande

HUS-avdrag

 1. 2007-12-14 Barnpassning
 2. 2007-12-14 Städning
 3. 2007-12-14 Skatteavdrag för matlagning
 4. 2007-12-14 Trädgård & snöskottning
 5. 2007-12-14 Omsorg & tillsyn
HemQ
© 2009 HemQ. Webbplatsen drivs av About Time. Producerad av Mainloop och The Agents.