Timbank - för optimalt likviditetsflöde

Leverantör

Timbank

För de städföretag som fokuserar på privatsstädning med Rut-avdrag är timbankshantering en allt vanligare faktureringsmetod.Med timbanksfakturering menas att kunden faktureras ett fast belopp varje månad, även om kunden erhållit mer, eller mindre städ än ursprungligen tänkt. Avvikelserna hanteras genom att över- eller underskott samlas i en timbank. Med timbank erhålls ett mer lättprognosticerat likviditetsflöde och medger även en smidigare hantering av avbokningar och tilläggsbokningar vad det gäller abonnemangskunder.

Automatiserad process

I TimeWave skapas timbankstjänster som tilldelas ett värde i såväl kronor som timmar. I och med detta kan man sedan till en fast pris fakturera sina abonnemangskunder även om de tar ut lite mer, eller mindre, tid i form av tjänster. Ev. avvikelse från det normala hanteras helt automatiskt via kundens timbank.

Läs mer om TimeWave och timbank här »

 

HemQ
© 2009 HemQ. Webbplatsen drivs av About Time. Producerad av Mainloop och The Agents.