Tidrapportering - direkt på fältet

Leverantör

Tidrapportering

Med tidrapportering på fältet integrerat med ett komplett affärssystem medges en kvalitetssäkrad faktureringsprocess. Bokningar på fältet godkänns löpande med påföljande godkännande av administratör, först därefter går uppdragen vidare i den automatiserade faktureringsprocessen.

Tidrapportering via mobilen

I TimeWave kan tidrapportering ske direkt via mobiltelefonen där anställda godkänner utförda uppdrag omedelbart efter att de utförts. Vid behov kan man vid tidrapportering ändra på utförd tid eller utfört antal. De ändringar som görs ligger sedan till grund för fakturering.

Läs mer om TimeWave och tidrapportering här »

 

HemQ
© 2009 HemQ. Webbplatsen drivs av About Time. Producerad av Mainloop och The Agents.