Implementering av lönearter

Support

För att kostnaderna för de anställdas köp av hushållstjänster skall dras på ett korrekt sätt på lönen ska arbetsgivaren i sitt lönesystem sätta upp lönearter som hanterar köpen och eventuell löneförmån. Här nedan beskrivs vilka lönearter som behövs.


NYA SYSTEMET, FROM 1/7, 2009

I det nya systemet, som vi förordar, behövs bara två lönearter;

  1. nettolöneavdrag normal, som kopplas till köpen
  2. löneart för extra lön för att hantera eventuell löneförmån
    (ska ej kopplas till löneförmån hushållstjänster.)

Fråga oss gärna om hjälp.


GAMLA SYSTEMET

HemQ lönearter

Följande lönearter finns i HemQ-systemet.

ID

Beskrivning

Löneartstyp

Ersättning/
Avdrag

Arbetsgivar-
avgift

Påverkar källskatten

Pensions-grundande - statlig pension

Pensions-grundande - tjänste-pension

Info: Skatte-avdrag

1

Förmån hushållstjänster

Löneförmån

Ersättning

JA

NEJ

JA

JA/NEJ *

JA

2

Förmån material och övrigt

Löneförmån

Ersättning

JA

JA

JA

JA /NEJ *

NEJ

3

Hushållstjänster, bruttolöneavdrag

Löneförmån

Avdrag

JA

NEJ

JA

JA /NEJ *

JA

4

Material, bruttolöneavdrag

Löneförmån

Avdrag

JA

JA

NEJ

JA /NEJ *

NEJ

5

Tjänster, Nettolöneavdrag

Avdrag på nettolön

Nettoavdrag

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

6

Köp hushållstjänster

Faktura

Faktura direkt till anställd

 

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

7

Köp övriga tjänster och material

Faktura direkt till anställd

 

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Tabell 1. Lönearter i HemQ-systemet

* Observera att avtalet för tjänstepensionen bör kontrolleras så att löneförmånen blir tjänstepensionsgrundande om så önskas.

Tabellens sista kolumn finns här med endast som ett förtydligande, liksom de två sista raderna som används internt av HemQ för att hantera anställdas köp av tjänster utöver vad som tillåts genom löneavdrag.

Uppsättning och mappning av lönearter

Arbetsgivaren ska i sitt löneprogram sätta upp lönearter som kan hantera de typer av erbjudanden som arbetsgivaren skall ge till sina anställda. HemQ kan assistera med detta.

Hur lönearter sätts upp är olika för varje löneprogram. De inställningar som skall göras för respektive löneart framgår av Tabell 1 ovan. Varje löneart får vid uppläggning ett löneartsnr/kod.

För att hantera bruttolöneavdrag måste arbetsgivaren sätta upp fyra lönearter, två för tjänster som berättigar till skatteavdrag och två för tjänster / material utan möjlighet till skatteavdrag. Den första i varje par gör ett avdrag på bruttolönen. Den andra lönearten ger en förmån lika stor som avdraget.

För att HemQ skall kunna skicka korrekta löneartskoder till arbetsgivaren måste löneadministratören i ett formulär på HemQ.se mata in vilka löneartskoder som skall användas för de olika HemQ-lönearterna. För att matcha lönearter, gå till "Mitt konto". Klicka på "Lönearter" och mata in vilka löneartsnr som skall användas för matchning mot HemQ.se lönearter.

För arbetsgivare som använder SPCS används tidkoder för mappning av lönearter. Dessa tidkoder mappas sedan i sin tur i SPCS lönesystem mot lönearterna.

Ladda ner instruktion

Här kan du ladda ned en instruktion för hur du lägger upp nya lönerarter som hanterar kostnader för köp av hushållstjänster med skattereduktion.

Ladda ned instruktion

 

HemQ
© 2009 HemQ. Webbplatsen drivs av About Time. Producerad av Mainloop och The Agents.